TELESENIORERNA HÖSTEN 2023

Sällskapet Teleseniorerna är öppet för pensionärer från Televerket/Telia i Stockholmsregionen. Även familjemedlemmar och vänner och bekanta till pensionär kan ingå.

 Deltagande i vår verksamhet förutsätter att medlemsavgiften för år 2023 är betald. Årsavgiften är efter årsstämmobeslut 2020 300 kr per person, betalas till plusgirokonto 35 86 29-4. Du som ännu inte betalat din medlemsavgift för 2023 uppmanas att göra det snarast om du vill vara

med på våra aktiviteter.

Efter en förhoppningsvis skön sommar önskas alla välkomna till höstens aktiviteter.


 


  Reseberättelse från  Dagsresan till Drottningholm, 8 juni 2023  (klicka här).

STS medlemsregister kompletteras nu med e-postadresser. Det medger en möjlighet att snabbt meddela ändringar som berör våra aktiviteter. En del finns redan hos Anita men om du är osäker på om din adress finns med, och vill vara med, så skicka in den till  anita.bergman@teliacompany.com