TELESENIORERNA HÖSTEN 2022

Sällskapet Teleseniorerna är öppet för pensionärer från Televerket/Telia i Stockholmsregionen. Även familjemedlemmar och vänner och bekanta till pensionär kan ingå. 

Deltagande i vår verksamhet förutsätter att medlemsavgiften för år 2022 är betald. Årsavgiften är efter årsstämmobeslut 2020 300 kr per person, betalas till plusgirokonto 35 86 29-4. Du som ännu inte betalat din medlemsavgift för 2022 uppmanas att göra det snarast om du vill vara
med på våra aktiviteter.

Efter en förhoppningsvis skön sommar önskas alla välkomna till höstens aktiviteter.

 StyrelsenReseberättelse från höstens och vårens endagsresor 2022 finns nu (klicka här).
Protokoll från 

årsstämman den 25 feb 2022 finns inlagt ( på sidan för bifogade dokument)

 


HÖSTAVSLUTNING onsdagen den 14 december kl 1500

Höstavslutningen äger även i år rum i restaurang Parabolen i Haninge. Den ligger i Haninges nya kommunhus, f.d. Telia Mobitel. Den som vill delta skall anmäla sig på nedanstående blankett, via e-post eller telefon före den
1 december.

Om du anmält dig och fått förhinder, meddela Kjell Ericson, 073-8244533, eller
e-post kjell.ericson@hotmail.com , annars måste vi tyvärr debitera självkostnaden.



ANMÄLNINGSBLANKETT

Insändes före den 1 december 2022 till Kjell Ericson, Svartskogsv. 34, 136 59 Vendelsö, eller e-post kjell.ericson@hotmail.com                                          

Jag/vi anmäler mig/oss till Sällskapet Teleseniorernas höstavslutning onsdagen
den 14 december kl 1500.

 Namn.................................................. Tel.nr.                 ..............................

 Namn.................................................. Tel.nr.                 ...............................Minneskalender_Hösten_2022.pdf


STS medlemsregister kompletteras nu med e-postadresser. Det medger en möjlighet att snabbt meddela ändringar som berör våra aktiviteter. En del finns redan hos Anita men om du är osäker på om din adress finns med, och vill vara med, så skicka in den till  anita.bergman@teliacompany.com