TELESENIORERNA VÅREN 2023

Sällskapet Teleseniorerna är öppet för pensionärer från Televerket/TeliaSonera och TeliaCompany i Stockholmsregionen. Även familjemedlemmar och vänner och bekanta till pensionär kan ingå. 

Deltagande i vår verksamhet förutsätter att medlemsavgiften för år 2023 är betald. Årsavgiften är efter årsstämmobeslut 2020 300 kr per person, betalas in senast 1 mars till plusgirokonto 35 86 29-4.  Kom ihåg att ange namn och födelsedatum, samt även adress, mailadress och telefonnummer om dessa ändrats sedan tidigare.

 Kallelse till årsstämma 2023

Årsstämma hålls fredag den 17 februari 2023 kl. 10:00 på Björngårds-gatan 16B, Stockholm, vilket härigenom meddelas. , gå ut på gården, nerför trappa. Mötesdeltagarna bjuds på kaffe och smörgås. Anmäl deltagande i stämman på telefon 073 8244 533 eller epost kjell.ericson@hotmail.com senast den 11 februari.

(Portkoder meddelas till de som anmält sig)

  Obs! Föranmälan obligatoriskt!

Handlingar inför årsstämman finns på sidan för Bifogade dokument (Klicka här)


 Till Björngårdsgatan tar man sig antingen med

- T-bana till Mariatorget eller Medborgarplatsen eller

- P-tåg till Södra station, uppgång Swedenborgsgatan

 Eventuella motioner skall ha inkommit till styrelsen senast den 3 februari. Insändes via e-post till kjell.ericson@hotmail.com eller post till Sällskapet Teleseniorerna, c/o Ericson, Svartskogsv 34, 13659 Vendelsö.

 Styrelsen önskar alla en god fortsättning på det nya året!Reseberättelse från höstens och vårens endagsresor 2022 finns nu (klicka här).
Protokoll från 

årsstämman den 25 feb 2022 finns inlagt ( på sidan för bifogade dokument)

 

STS medlemsregister kompletteras nu med e-postadresser. Det medger en möjlighet att snabbt meddela ändringar som berör våra aktiviteter. En del finns redan hos Anita men om du är osäker på om din adress finns med, och vill vara med, så skicka in den till  anita.bergman@teliacompany.com