Dokument från årsstämman den 1 mars 2024

STS protokoll 2-2024 årsmöte.pdf
STS Dagordning årsstämma 2024 RevB.pdf
STS Verksamhetsberättelse 2023.pdf
STS Intäkter Kostnader 2023 o Budget 2024 .pdf
STS Valberedningens förslag till Styrelse 2024.pdf
Dokument från årsstämman den 17 feb 2023    
Protokoll STS Årsstämma 2023-02-17.pdf
STS Dagordning årsstämma 2023.pdf
STS Verksamhetsberättelse 2022.pdf
STS Valberedningens förslag till Styrelse 2023.pdf
Intäkter Kostnader 2022 o Budget STS 2023.pdf

Dokument från årsstämman den 25 feb 2022     

I

STS protokoll 2-2022 årsmöte.pdf
STS Dagordning årsstämma 2022.pdf
STS Valberedningens förslag 2022.pdf
STS Verksamhetsberättelse 2021.pdf
STS Årsredovisn.2021.pdf
STS Budget 2022.pdf
Motion STS årsmöte 2022 Rev B.pdfDokument från STS årsstämma den 28 maj 2021:


STS Årsmötesprotokoll 2021.pdf
STS_kallelse_arsstamma_2021.pdf
STS_Dagordning_arsstamma_2021.pdf
STS_Verksamhetsberattelse_2020.pdf
Balans-och resultatrapport_2020.pdf
Forslag_till_Budget_for_2021.pdf
STS Valberedningens förslag till Styrelse 2021.pdf

Handlingar från årsmötet den 14 februari 2020:

2020 STS Verksamhetsberättelse 2019.pdf
2020 STS Balans- och resultatrapport 2019.pdf
2020 STS Föslag till Budget .pdf
2020 STS protokoll årsmöte.pdf