DAGSRESA    Hösten 2023    

Kontaktperson: Kurt Åberg        070-730 7085
Kerstin Andersson Gefvert 500 269 69  / 070-517 5022


Eftersom intresset för dagsresa varit lågt vid de senaste tillfällena pågår för närvarande inte någon sådan planering. Vi återkommer med mera information via mejl om vi hittar något alternativ som är genomförbart och som vi tycker kan passa oss.


 

  

 LÅNGRESA  

       

Kontaktperson: Anita Bergman   070-535 3013
                          Birgitta Ahlin       070-661 2983


 

Mot bakgrund av det rådande läget i världen har vi bedömt att det inte är lämpligt att planera någon långresa utomlands under hösten. Vi återkommer, via mail, om en ev resa på Dalslands kanal under 2024. Återkom gärna om du har andra bra idéer.           

 

HÖSTAVSLUTNING onsdag den 6 december kl 15.00

Höstavslutningen äger även i år rum i restaurang Parabolen i Haninge. Den ligger i Haninges nya kommunhus, f.d. Telia Mobitel. Den som vill delta skall anmäla sig på nedanstående blankett, via e-post eller telefon senast den 26 november.

Om du anmält dig och fått förhinder, meddela Kjell Ericson, 073-8244533, eller
e-post kjell.ericson@hotmail.com , annars måste vi tyvärr debitera självkostnaden.


ANMÄLNINGSBLANKETT

Insändes senast den

26 november 2023

till Kjell Ericson, Svartskogsv. 34,


136 59 Vendelsö, eller e-post

kjell.ericson@hotmail.com

                                         

Jag/vi anmäler mig/oss till Sällskapet Teleseniorernas höstavslutning onsdagen


den 6 december kl 1500.

 

Namn.................................................. Tel.nr.                 ..............................

 

Namn.................................................. Tel.nr.          ...............................