STUDIEBESÖK  Våren 2024

 Kontaktpersoner: Anita Bergman tel 070-535 3013,

anita.bergman@teliacompany.com

  Annika Ekelund tel 070-362 2223,
annika.cecilia.ekelund@bredband.net


Utskick om aktiviteter kommer att göras på email och även på vår hemsida, www.teleseniorerna-sts.se

Om du inte anmält din emailadress så gör det till Anita på, anita.bergman@teliacompany.com

Kom gärna med förslag på aktiviteter, och platser du vill besöka.