Styrelse:
Ordförande:
Gunilla Gunnarsson
gunigun@hotmail.com
070-574 1657
Vice ordförande, registeransvarig och kassör:
Anita Bergman
anita.bergman@teliacompany.com
070-535 3013  
Sekreterare:

Kjell Ericson
kjell.ericson@hotmail.com
073-824 4533
Ledamot: 
Birgitta Ahlin
b_ahlin@hotmail.com
070-661 2983
 Ledamot:
Kristina Olsson
kristina.k.olsson@gmail.com
070-593 0058
 
  Ledamot:
Alf Sjöstedt
alf.sjostedt@telia.com
073-021 5468
Aktivitetsansvariga:
Boule:
Birgitta Ahlin
b_ahlin@hotmail.com
070-661 2983
Resor:
Anita Bergman
anita.bergman@teliacompany.com
070-535 3013 
Birgitta Ahlin
b_ahlin@hotmail.com
070-661 2983
Onsdagsvandringar:
Alf Sjöstedt
alf.sjostedt@telia.com
073-021 5468
Per Strömgren
stromgrenper1@gmail.com
070-592 5601

Spontanlunch

Gunilla Gunnarsson
gunigun@hotmail.com
070-574 1657

Studiebesök:

Anita Bergman
anita.bergman@teliacompany.com
070-535 3013
Annika Ekelund
annika.cecilia.ekelund@bredband.net
070-362 2223
Webmaster: 
Gunnar Strömqvist
gunnar.stromqvist@telia.com  
073-929 1662

Valberedning:
Sture Carlsson

Gudrun BagerRevisor:
Anita Hedlund Ryman
Revisorsuppleant:  
Åke Danielsson